Sunday, February 13, 2011

Persidangan Meja Bulat


Baru-baru ini satu Persidangan Meja Bulat Penambahbaikan Undang-Undang Syariah telah diadakan di Perdana Resort, Pantai Cahaya Bulan. Persidangan tersebut telah dianjurkan oleh Urusetia Pembangunan Wanita Keluarga dan Kesihatan Negeri Kelantan. Persidangan tersebut melibatkan pengamal undang-undang yang terdiri dari ahli Luham, pegawai Mahkamah Syariah serta pihak pendakwaan Syariah.

Persidangan tersebut diadakan bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek yang perlu dipinda atau ditambah dalam enakmen undang-undang syariah Negeri Kelantan bagi memperkasakan lagi undang-undang tersebut.

Ia merupakan langkah pertama dan akan disusuli dengan persidangan seterusnya sehinggalah matlamat persidangan tersebut tercapai.

No comments: