Thursday, December 1, 2011

Sejarah paksi perundangan negara


Oleh ZAINUL RIJAL ABU BAKAR

Ramai yang tidak menyedari sejarah merupakan elemen penting bagi membina tamadun sesuatu bangsa. Para pemikir juga sering mengatakan bahawa sejarah pasti akan berulang. Oleh yang demikian pengkajian sesuatu pengkisahan sejarah perlu diberi penekanan bagi membolehkan sesuatu bangsa maju ke hadapan.

Menoleh ke belakang menelaah sejarah akan membawa seseorang itu maju ke hadapan. Begitulah juga keadaannya dalam bidang perundangan. Kedudukan undang-undang sebenarnya tidak boleh lari dari aspek sejarah. Sejarah itu sendiri yang melakar perundangan masa kini.

Bagi memahami perundangan masa kini kita perlu menelusuri sejarah negara. Ini disebabkan undang-undang itu sendiri bukan tiba-tiba muncul dari dalam lompang atau vakum. Tetapi mempunyai sebabnya yang tersendiri kenapa ia digubal.

Umpamanya, Perlembagaan Persekutuan yang merupakan undang-undang tertinggi negara yang mendasari setiap tindakan dalam negara juga mempunyai sejarahnya sendiri. Perlembagaan Persekutuan bukan tiba-tiba muncul pada saat negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan Persekutuan hanya meneruskan kemahuan anak watan dan merupakan kesinambungan susun atur masyarakat telah berlaku sebelum Perlembagaan digubal.

Bukanlah sifat Perlembagaan itu mengenepikan apa yang telah diaturkan dan membuat aturan yang baru selepas kemerdekaan negara. Oleh itu dalam memahami setiap peruntukan perlembagaan, seseorang mesti juga mengkaji sejarah Perlembagaan dan perundangan negara. Paduan akan diperolehi dengan betul jika kita mengkaji sejarah Perlembagaan itu sendiri.

Contohnya, ramai yang ketika ini mula mempertikaikan keistimewaan agama Islam dalam Perlembagaan. Golongan ini mengatakan bahawa semua agama adalah sama dan perlu dilayan sama rata oleh pihak kerajaan. Golongan ini juga sering mempertikaikan kemudahan dan kelebihan yang diberikan kepada agama Islam dan menuntut agama-agama lain juga diberikan hak yang sama.

Sebagai penjelasannya, Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menyatakan Islam adalah agama bagi Persekutuan tetapi agama lain boleh dianuti dan diamalkan dengan aman dan harmoni. Tidak ada nama agama lain selain Islam yang disebut dalam Perlembagaan Persekutuan. Fakta ini sahaja sudah memadai menyatakan terdapat kelebihan yang diberikan kepada agama Islam.

Namun, jika kita menelusuri sejarah, kita akan dapati bahawa memang sebenarnya Islam telah diberikan tempat yang tinggi dalam perundangan negara sejak sebelum penjajahan lagi.
Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama bertindak sebagai pelindung kepada agama Islam. Hak asal pentadbiran sebenarnya dimiliki oleh negeri-negeri yang diketuai oleh Raja-Raja Melayu. Apabila negara mencapai kemerdekaan baginda Raja-Raja Melayu menyerahkan sebahagian kuasanya kepada Persekutuan.

Islam mengikut sejarah tidak hanya diamalkan dalam ritual-ritual tertentu sahaja, tetapi lebih sebagai suatu cara hidup yang lengkap dan sempurna. Orang bukan Melayu sebelum kemerdekaan pula diberi kerakyatan Tanah Melayu dengan persetujuan kedudukan istimewa Islam, Raja-Raja Melayu dan orang Melayu terpelihara.

Kita akan dapati secara tuntas sekiranya kita mengkaji sejarah bahawa kedudukan agama Islam tersebut diberi sebegitu istimewa dengan sebab yang tertentu. Oleh hal yang demikian adalah amat tidak wajar kini ada golongan sama ada orang Melayu atau bukan Melayu mempertikaikan kedudukan istimewa Islam.

Begitu juga pegangan-pegangan yang bertentangan dengan agama Islam serta berpotensi menghakis kedudukan istimewa Islam sebagai agama bagi Persekutuan juga perlulah dielakkan daripada terus diamalkan di dalam negara. Sebabnya, ia bertentangan dengan agama Persekutuan iaitu Islam.

Tamsilan yang terkini yang boleh saya berikan adalah terhadap usaha sesetengah golongan mahu mengiktiraf Deklarasi Yogjakarta yang mempromosi LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transeksual). Saya berpandangan memberi pengiktirafan kepada golongan ini mengamalkan perbuatan yang amat ditegah oleh Islam adalah bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Ini kerana ia bertentangan terhadap agama negara iaitu Islam.

Pada masa yang sama terdapat undang-undang dalam Kanun Keseksaan dan Undang-undang Jenayah Syariah negeri-negeri yang menjadikan kesalahan mengamalkan aktiviti terkutuk tersebut. Islam yang dimaksudkan dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan itu pula bukan sahaja merupakan himpunan dogma-dogma atau ritual sahaja tetapi suatu cara hidup tersendiri.

Ia sebagaimana yang diputuskan oleh bekas Ketua Hakim Negara, Tun Ahmad Fairuz dalam penghakimannya dalam kes Lina Joy melawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Malah golongan yang menyokong LGBT ini pula merupakan golongan yang mengenepikan Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan kedudukan istimewa agama Islam.

Walau pun sesetengah golongan ini mahu berselindung di bawah nama hak asasi manusia. Hak asasi tersebut sebenarnya tidak boleh bercanggah dengan prinsip utama dalam Perlembagaan. Hak asasi ini dilihat seolah-olah menghalalkan apa jua amalan mengikut naluri nafsu golongan tertentu. Mungkin hari ini mereka mahukan hak bagi golongan yang mengamalkan seks sejenis. Kemudian hari kelak berkemungkinan ada yang memperjuangkan atas nama hak asasi seseorang itu bebas melakukan seks dengan anak kandung sendiri ataupun dengan haiwan.

Ini disebabkan hak tersebut perlu dihormati dan tidak ada orang yang boleh menghalangnya.
Pendekatan sebegini adalah amat terpesong dengan prinsip utama Perlembagaan Persekutuan itu sendiri selain bertentangan dengan ajaran agama Islam. Namun golongan ini tidak harus dizalimi tetapi didekati supaya mereka diberi peluang untuk balik ke pangkal jalan. Mendekati golongan ini bukanlah dengan memperjuangkan agar mereka dapat terus mengamalkan amalan hina tersebut tetapi supaya mereka meninggalkannya.

Berbalik kepada kepentingan sejarah, memang tidak dapat dinafikan masyarakat awam dewasa ini sudah mula tidak menoleh kepada sejarah bagi membuat justifikasi mereka. Malah ramai yang tidak mengenali tokoh-tokoh penting negara berbanding dengan populariti golongan hiburan.

Sejarah pula hanya dipelajari di sekolah-sekolah sahaja. Itupun dibawakan secara mendatar tanpa pengkajian secara kritikal. Ia juga kadang-kadang dianggap sebagai matapelajaran yang tidak penting dalam arus sains dan teknologi sekarang. Paksi sesebuah negara sebenarnya tertegak melalui sejarahnya. Sejarah perundangan pula amat penting bagi mengetahui falsafah perundangan itu sendiri.

Sebagai seorang pengamal undang-undang saya sentiasa mengkaji sejarah bagi memahami lebih mendalam kedudukan sesuatu undang-undang. Seorang peguam yang baik dapat membezakan falsafah undang-undang dan realiti tuntutan masyarakat terkini bagi mengukuhkan tamadun dan jati diri negara.

Apalah gunanya suatu undang-undang diimport dari luar yang sangat tidak bertepatan dengan nilai dan budaya tempatan seperti golongan LGBT yang dibuat di atas. Mengapa perlu menolak jati diri dan mengamalkan budaya asing yang tidak sesuai di negara kita?

Thursday, November 24, 2011

Memahami asas hak asasi manusia


Oleh NURUL IZZAH SIDEK

HAK asasi manusia adalah sesuatu yang penting bagi menjamin keperluan dan kepentingan asasi setiap insan. Penakrifan hak asasi manusia berbeza dari satu negara ke satu negara lain.

Namun hak asasi seperti kebebasan menjalani kehidupan yang mengikut lunas undang-undang, agama dan budaya, hak untuk mendapat pelajaran dan mencari pekerjaan, hak bersuara dan hak beribadat misalnya adalah sesuatu yang asasi dan fitrah bagi setiap individu.

Hak kemanusiaan kadangkala dianggap sebagai tanggapan moral yang didukung oleh masyarakat dan sebahagian besarnya dilaksanakan dengan undang-undang.

Justeru, hak-hak yang digariskan oleh setiap perlembagaan sesebuah negara dan agama pelu diakui dan perlu ditegakkan secara adil, berhemah dan bijaksana.

Namun apabila disebut tentang hak asasi manusia, Barat sering dijadikan rujukan mutlak. Cara berfikir dan cara hidup orang Barat dijadikan penimbangtara mengenai jenis hak asasi manusia yang harus digunapakai.

Negara seperti Malaysia tidak sama dengan Sweden atau Amerika Syarikat yang perlu dijadikan rujukan mutlak mengenai gaya hidup dan cara berfikir masyarakatnya. Para remaja tidak harus menentang untuk menjadi negara maju tetapi biarlah maju dalam acuan kita sendiri.

Acuan kita sendiri tidak bermaksud untuk menolak faktor maju daripada Barat tetapi binaan negara Malaysia yang memiliki kepelbagaian budaya, agama dan system kepercayaan memungkinkan hak asasi ditegakkan atas faktor-faktor berkenaan.

Kemajuan ilmu pengetahuan serta kemajuan yang diperolehi daripada Barat misalnya, harus dijadikan sebagai faedah berbanding yang baik bagi Malaysia.

Walaubagaimanapun, para remaja harus sedar bahawa Barat kini sedang mengalami pengaruh pasca-modenisme dan neoliberalisme yang sifatnya anarki.

Krisis genetik yang mereka alami, penolakan terhadap sistem kekeluargaan, berkembangnya amalan gay dan lesbian, kebebasan tanpa batas yang berlaku di kalangan remaja dijadikan kriteria penting dalam menentukan hak asasi manusia.

Mereka tidak lagi dipandu oleh etika agama jauh sekali aliran falsafah yang membawa ke arah kemurnian. Hak asasi banyaknya hanya dihubungkan dengan faham individualistik, konsumeristik dan hedonisitik.

Hak asasi adalah fitrah

Islam menghubungkan hak asasi dengan sesuatu yang amat fitrah. Fitrah kejadian manusia tidak boleh sebebas-bebasnya berjalan tanpa pedoman nilai dan etika.

Kerana itulah Islam meletakkan kesejahteraan hidup manusia dengan batas pedoman yang terbaik supaya kehidupan manusia berjalan secara manusiawi dan mempunyai etika dan nilai yang sentiasa menjaga kepentingan adab dan kesantunan dalam kehidupan.

Justeru, apabila ada pihak ingin menganjurkan kegiatan Seksualiti Merdeka 2011 di Malaysia, ia adalah suatu kesongsangan dalam memahami makna kebebasan dan hak asasi dalam realiti Malaysia.

Setiap agama di Malaysia tidak mengizinkan kesongsangan seperti ini terjadi kerana ia sesuatu yang bertentangan dengan fitrah.

Kerosakan yang dibawa oleh budaya popular Barat terhadap generasi muda sudah cukup meresahkan banyak pihak, apatah lagi dengan budaya songsang ini.

Ibrah yang diperolehi daripada kisah hubungan sejenis oleh kaum Nabi Lut a.s yang termaktub dalam al-Quran memberi pedoman jelas kepada para remaja tentang kesan-kesan akibat kesongsangan dan pelanggaran terhadap hak-hak yang fitrah.

Pada masa itu, kaum Lut dibinasakan akibat kedegilan mereka. Pada hari ini budaya sedemikian yang berkembang di Barat antara lain menyebabkan musibah AIDS/HIV yang menjadi episod bencana yang belum terlerai yang berpunca daripada kerosakan oleh manusia sendiri.

Remaja harus peka bahawa antara agenda globalisasi yang sedang berjalan ialah mengembangkan faham liberal dan neo-liberalisme ke negara-negara Islam supaya perubahan yang dibawa ialah ke arah pembebasan diri dari ikatan agama.

Islam dengan strategi Islamophobia Barat dilihat sebagai ancaman kepada kelangsungan dunia Barat. Mereka tahu Islam yang dikembangkan dalam bentuk ketamadunan menjadi penggugat kepada tamadun Barat yang sudah berlangsung lebih 700 tahun.

Mereka tahu bahawa kekuatan tamadun Barat pernah terhutang ilmu kepada kekuatan tamadun Islam suatu ketika dulu di Andalusia yang juga berkembang lebih 700 tahun.

Kebangkitan kesedaran Islam di Barat hari ini menjadikan mereka bimbang tentang kemungkinan Islam dengan potensi yang ada padanya muncul sebagai order baru dunia masa depan.

Hak asasi Islami

Hak asasi dalam Islam mengambil pendekatan syarie dalam memberikan batas dan pedoman terhadap sesuatu yang manusia lakukan.

Ia tidak sama dengan pendekatan Barat yang menjadikan faham liberal dan neo-liberalisme yang mengabaikan pertimbangan agama dan etika sebagai landasan mengungkapkan hak asasi manusia.

Pendekatan integratif dalam proses pengilmuan dan pendidikan ini amat dituntut supaya corak modal insan yang bakal dilahirkan mampu menjadikan landasan syariah sebagai rujukan utama.

Terdapat aspek positif dalam binaan hak asasi yang terdapat di Barat boleh diambil dan disesuaikan dengan iklim beragama dan berbudaya dan tradisi berfikir masyarakat Malaysia.

Kebebasan bersuara, berfikir, melakukan interaksi sosial, menentukan keadilan dan kesaksamaan tegak secara beretika adalah sumber hak asasi yang baik dan patut dicontohi.

Menghormati perbezaan anutan agama dalam masyarakat Malaysia, kelainan amalan tradisi dan budaya adalah sesuatu yang menepati maksud hak asasi manusia.

Secara dasarnya, hak asasi yang Islami atas asas maqasid syariah (maksud hukum syarak) mempunyai enam dasar atau usul. Enam dasar atau usul itu menjadi tunjang kepada pemahaman terhadap hak asasi yang Islami.

Pertamanya, pentingnya hak asasi yang dikembangkan atas maksud memelihara agama. Dalam erti kata yang luas hak asasi menjadi kepentingan akidah, ibadah, syariah dan akhlak supaya pembangunan dan pengurusan diri insan berlaku dengan menjadikan akidah sebagai ikatan manusia dengan Allah.

Kedua, kepentingan nyawa manusia yang melibatkan hukum dan perundangan supaya sistem kehidupan manusia diatur atas rasa saling menghormati faktor nyawa yang dikurniakan Allah yang dipedomankan atas asas syariah supaya tidak berlaku kacau bilau dan melampaui batas.

Ketiga, pentingnya dipelihara akal supaya akal menjadi sihat dan tangkas. Maksud memelihara akal ialah supaya akal itu diberikan ilmu yang benar yang bakal membangun suatu peribadi.

Ia menghasilkan insan yang mempunyai pertimbangan yang waras dan bijaksana dalam pemikiran dan juga amalan.

Para remaja mesti menyedari bahwa akal yang positif, sihat serta tangkas menjadi asas pembinaan etika dan tamadun. Kerana itulah pengharaman Islam terhadap arak, dadah serta perkara-perkara yang merosakkan adalah untuk memelihara akal manusia supaya kewarasan dalam diri dapat menghasilkan tindakan serta amalan yang bijak dan beretika.

Keempat, hak menjaga harta kerana ia adalah kurniaan Allah yang amat berharga supaya kecenderungan eksploitasi tidak berlaku dan manfaat harta apabila diurus mengikut pedoman syarak akan membawa kesejahteraan kepada umat manusia.

Kelimanya adalah mengenai keturunan yang perlu dipelihara supaya sistem keluarga terurus dengan baik dan memberi manfaat kepada umat manusia.

Faktor syarak dalam pertimbangan tentang pentingnya keturunan dijaga sangat ditekankan supaya hubungan sesama manusia berjalan dengan baik, tidak berlaku kemungkaran yang menyebabkan perkembangan keturunan menjadi rosak.

Misalnya, perintah Allah supaya jangan mendekati zina adalah kata kunci terbaik dalam memelihara keturunan yang baik.

Tuntutan keenam pula adalah menjaga maruah supaya jati diri manusiawi tidak hilang. Jati diri Islami memberi gambaran tentang imej dan kekuatan Islam itu sendiri.

Islam dan orang Islam menjadi sumber dakwah dan sumber contoh kepada orang lain. Jika keindahan dan kesyumulan agama Islam tidak terlihat pada contoh pemeluknya dalam percakapan dan perbuatan, maruah Islam akan tercalar.

Justeru, menjaga maruah Islam adalah dengan menjaga maruah diri dan maruah diri terbina dengan kekuatan ilmu, pemikiran dan amalan agar selari dengan fitrah insan yang ingin menjadikan faktor manusiawi sebagai refleksi kehidupan.

Tuesday, November 1, 2011

AUKU : Mahkamah Benarkan Rayuan Mahasiswa


Mahkamah Rayuan hari ini memutuskan bahawa Seksyen 15(5) Akta Universiti dan Kolej Universiti yang membenarkan universiti mengambil tindakan disiplin terhadap pelajarnya adalah tidak sah dan mencabul kebebasan bersuara.

Dalam keputusan penanda itu, dua hakim menyanggah keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengisytiharkan AUKU sebagai sah di sisi perlembagaan dalam menguatkuasakan sekatan tertentu.

Keputusan majoriti ini diperoleh apabila Hakim Datuk Mohd Hishamudin Mohd Yunus dan Datuk Linton Albert membenarkan rayuan empat bekas mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Seorang lagi hakim Datuk Wira Low Hop Bing yang mengetuai panel itu, bagaimanapun berbeza pendapat.

Mahkamah Tinggi pada 28 September menolak saman pemula yang dikemukakan empat pelajar jurusan sains politik UKM bagi mencabar tindakan tatatertib terhadap mereka yang didakwa terlibat dalam kempen pilihan raya kecil Hulu Selangor pada April tahun lalu. Keputusan dibuat oleh Hakim Bahagian Rayuan dan Kuasa-Kuasa Khas Datuk Aziah Ali.
 
Pelajar-pelajar terbabit, semuanya bekas ahli Majlis Tertinggi Kelab Sains Politik UKM, ialah Hilman Idham (presiden), Ismail Aminuddhin (naib presiden), Azlin Shafina Adzha (setiausaha agung), Wong King ChaƬ (exco).

Mahkamah dengan itu mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 September 2010 yang memutuskan seksyen berkenaan tidak melanggar Perlembagaan selepas menolak saman pemula mereka.

Pakar perlembagaan Prof Dr Abdul Aziz Bari (kanan) berkata, komen hakim Hishammudin Yunus, termasuk yang dilampirkan bersama keputusan, menyediakan "hari hebat untuk demokrasi dan faham perlembagaan.

Aziz yang juga pensyarah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa (UIA) bagaimanapun memberi amaran bahawa kegembiraan itu mungkin tidak lama.

"Fakta yang masih kekal, keputusan yang baik ini mungkin akan diterbalikkan oleh Mahkamah Persekutuan, mahkamah tertinggi di negara ini," jelasnya.

Mahkamah Rayuan hari ini memutuskan bahawa Seksyen 15(5) AUKU yang membenarkan universiti mengambil tindakan disiplin terhadap pelajarnya adalah tidak sah dan mencabul kebebasan bersuara.

Dalam keputusan penanda itu, dua hakim menyanggah keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mengisytiharkan AUKU sebagai sah di sisi perlembagaan dalam menguatkuasakan sekatan tertentu.

Keputusan Mahkamah Rayuan bahawa Seksyen 15(5) Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) tidak sah mengikut perlembagaan kini mendorong mahasiswa untuk berusaha membebaskan diri daripada "penjara AUKU".

Gabungan Mahasiwa Islam Semenanjung (GAMIS) berpendapat, keputusan itu menunjukkan kebebasan itu kini semakin menyerlah.

"Sememangnya AUKU tidak menyokong semangat perlembangaan persekutuan dan bercanggah dengan hak asasi manusia untuk bersuara, berhimpun dan menyertai kumpulan bebas," kata presidennya Ahmad Syazwan Muhammad Hassan.

Dakwanya, walaupun AUKU berjaya menyekat mahasiswa berfikir dan terlibat dalam politik, mutakhir ini kumpulan itu tidak lagi takut berdepannya.

Ini dibuktikan dalam tindakan empat mahasiswa Universiti kebangsaan Malaysia (UKM) yang mencabarkanya di mahkamah yang menjadi sejarah baru dunia kampus.
Sehubungan itu, GAMIS berharap kerajaan menimbang supaya AUKU digantikan dengan akta baru yang "mempunyai roh dan semangat perlembagaan" dan menyunjung prinsip kebebasan bersuara dan berfikir mahasiswa.

"Jika ISA dihapuskan kerana desakan ramai dan tekanan awam,  maka AUKU juga sama. Sifat zalim dan menyekat AUKU adalah serupa dan senada dengan apa yang ada dalam ISA," katanya.

PKPIM: Ambil pengajaran

Mahkamah Rayuan hari ini memutuskan bahawa Seksyen 15(5) akta itu sebagai tidak sah dan mencabul kebebasan bersuara.

Mahkamah Tinggi pada 28 September menolak saman pemula yang dikemukakan empat pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) bagi mencabar tindakan tatatertib terhadap mereka yang didakwa terlibat dalam kempen pilihan raya kecil pada April tahun lalu.

Sementara itu, presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) Ahmad Fahmi Mohd Samsudin menggesa universiti "mengambil pengajaran" ekoran keputusan mahkamah hari ini.

"(Universiti) perlu memberi kebebasan pelajar dan tenaga akademik untuk memberikan pendapat. Univerisiti perlu ambil pengajaran (ini)," katanya.

"AUKU sudah tidak relevan. Jika ISA mudah untuk perdana menteri mansuhkan, apatah lagi AUKU."

Ahmad Fahmi juga berharap keputusan mahkamah hari ini diterima dengan lapang dada oleh pelbagai pihak dan tidak dipanjangkan ke peringkat yang lebih tinggi.

"Saya minta UKM membuat dan tumpu kerja lain. Kita tidak mahu perkara ini dipanjangkan. Kalau boleh selesaikan diluar mahkamah," katanya.

Seksyen 15(5) memperuntukan bahawa pelajar atau pertubuhan pelajar tidak boleh menyatakan apa-apa jua sokongan/simpati atau bangkangan terhadap mana-mana parti politik, pertubuhan/badan atau kumpulan dalam dan luar negara.

Sunday, October 30, 2011

Tamrin Pimpinan PeguamPada 21 & 22 Oktober 2011, satu Tamrin Pimpinan Peguam telah diadakan oleh Lajnah Tarbiah PAS, Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan bertempat di Markaz Dewan Ulama (MADU) Labok, Machang.

Seramai 21 orang Peguam PAS yang juga ahli Lajnah Undang-Undang & Hak Asasi Manusia (LUHAM), Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan (DPPNK) telah mengikuti tamrin selama dua hari tersebut.

Lima kertas kerja telah dibentang semasa tamrin tersebut oleh para pembentang yang berkaliber dan berpengalaman dalam soal tarbiyah dan perjuangan. Tamrin tersebut turut menjadi medan untuk merapatkan ukhwah dikalangan para peguam PAS Kelantan terutamanya golongan pelapis yang hadir sama. 

Semakan Undng-Undang Pilihan Raya


Pada 26/10/2011 yang lalu, satu Persidangan Meja Bulat Semakan Undang-Undang Pilihan Raya anjuran Jabatan Undang-Undang & Hak Asasi Manusia (JUHAM) Dewan Pemuda PAS Pusat telah diadakan di Citrus Hotel, Kuala Lumpur.  

Persidangan tersebut diadakan bagi mendapatkan input berkaitan undang-undang pilihan raya di Malaysia yang patut dan perlu diubah suai atau dikemas kini bagi memastikan integriti Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) terjamin serta proses pilihan raya di masa hadapan lebih adil dan telus.

Input dan hasil persidangan meja bulat tersebut akan dibawa oleh YB Dr Mohd Hatta Ramli selaku salah seorang ahli jawatankuasa yang mewakili PAS kepada Jawatankuasa Terpilih Parlimen mengenai pembaharuan pilihan raya. Persidangan itu dihadiri oleh wakil peguam setiap negeri termasuklah bekas Pengarah SPR Negeri Kelantan, Tuan Haji Abdul Rahim Salleh.

Peguam-peguam dari Kelantan yang terlibat dalam persidangan tersebut ialah Hisham Bin Fauzi, Hilmi Bin Abdullah, Hatman Bin Abdullah, Firdaus Bin Mohd Yusoff dan Mohd. Abd. Rashid Bin Yah.

Banyak resolusi yang diperolehi hasil daripada persidangan tersebut terutamanya mengenai akta-kata dan peraturan-peraturan pilihan raya yang memerlukan pindaan. 

Thursday, October 13, 2011

Selesainya Kes BERSIH 2.0 Di Kelantan


Sejak fenomena BERSIH 2.0, dua kes tangkapan telah dibuat oleh pihak polis di Kelantan. Zakaria Bin Che Wail dan Mohd Amizul Fazly Muhamed Sudin telah didakwa di bawah seksyen 47 Akta Pertubuhan 1966.

Pada 26 September lalu, Zakaria Che Will, 40, yang  didakwa menjual sebanyak baju-T berwarna kuning bertulis Bersih di Jalan Datuk Pati di Kota Bharu pada juga dilepas tanpa dibebaskan.

Perbicaraan kes tersebut diadakan di Mahkamah Majistret Kota Bharu di hadapan Majistret Mohd Hafiz Mohd Nor. Zakaria diwakili peguam Hatman Abdullah, Mohd Ab Rashid dan Mohd Murtaza Mokhtar, manakala pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya, Wan Abdul Razak Wan Hussin.

Manakala Mohd Amizul Fazly Muhamed Sudin, 33 yang ditahan atas dakwaan memiliki t-shirt bertulis perkataan Bersih 2.0 pada Julai lalu hari ini dilepas tanpa dibebas Mahkamah Majistret Bachok pada 12/10/2011.

Perbicaraan di lakukan dihadapan Majistret Mohd Hafiz Mohd Nor.  Mohd Amizul Fazly diwakili peguam Firdaus Mohd Yusoff, Mohd Alami Lazim dan Mohd Abd Rashid Yah dan pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya, Wong.

Zakaria dan Amizul Fazly telah dilepas tanpa dibebaskan oleh Majistret berkenaan selepas pihak pendakwaan memaklumkan kepada Mahkamah bahawa mereka telah mendapat arahan Jabatan Peguam Negara supaya tidak meneruskan kes itu. Ekoran arahan tersebut majistret kemudian melepas tanpa membebas kedua-dua tertuduh.

Lajnah Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia (LUHAM) Dewan Pemuda Pas Negeri Kelantan (DPPNK) telah mendapat mandat khusus bagi mewakili kedua-dua tertuduh dalam kes ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua peguam LUHAM yang terlibat dalam kes ini.

Tuesday, March 29, 2011

Remaja ditembak UPP jumpa menteri, tuntut keadilan

KUALA LUMPUR, 29 Mac: Remaja yang menjadi mangsa tembakan anggota Unit Pencegahan Penyeludupan (UPP) di Tumpat Februari lalu, hari ini menyerahkan memorandum kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Nazri Aziz.
Memorandum itu bagi mendesak tindakan segera diambil termasuk memastikan siasatan yang adil oleh pihak polis.

Ahmad Nizamuddin Mohamad, 19, yang hadir ke Parlimen bersama peguam dan keluarga turut menyatakan rasa tidak puas hati ekoran tindakan pihak polis hanya menyiasat berdasarkan laporan pihak UPP dan mengenepikan laporan yang dibuat keluarga mangsa.

"Kami melihat tindakan anggota UPP berkenaan menembak Ahmad Nizamuddin sebagai cubaan menghapuskan bukti bahawa kematian Allahyarham Said adalah akibat dipukul," kandungan memorandum itu dipetik.

"Kami sangat-sangat tidak berpuas hati kerana walaupun laporan polis telah dibuat, namun pihak polis masih gagal bertindak sehingga hari ini," kata mereka lagi.

Turut mengiringi mereka ialah Ahli Parlimen Tumpat dan Rantau Panjang, Datuk Kamaruddin Jaffar dan Siti zailah Mohd Yusof.

Nazri dalam pada itu berjanji akan memanjangkan perkara itu kepada Ketua Polis Negara untuk tindakan lanjut.

Dalam kejadian 16 Februari lalu, mangsa telah ditembak di perut dan dada manakala bapa saudaranya Said Mat Hassan, 56, meninggal dunia di Hospital Kelaboran, Tumpat selepas ditahan anggota UPP.

Ketua Polis Kelantan, Datuk Abdul Rahim Hanafi sebelum ini mendakwa, Said ditemui empat anggota UPP dalam sebuah kereta Kancil di tepi jalan di Kampung Wakaf Tin, Tumpat pada jam 7.45 pagi dalam keadaan lemah, berwajah pucat serta mulutnya berbuih.
Katanya, anggota UPP itu turut menemui 20 guni beras siam dalam kereta berkenaan.

Menurutnya, melihat keadaan Said yang tenat, anggota UPP membawanya ke Hospital Tumpat untuk mendapat rawatan. Said disahkan meninggal dunia sebaik tiba di hospital itu.