Thursday, August 7, 2008

AUKU: Mahasiswa Masih Lagi Terkongkong


Sewaktu kerajaan membuat kenyataan bahawa AUKU akan dipinda bertujuan untuk memberikan sedikit ruang kepada mahasiswa untuk bergiat dalam persatuanatau badan-badan yang tidak berkaitan universiti, mungkin mahasiswa dapat sedikit bernafas lega. Seolah-olah kerajaan mendengar rungutan mahasiswa yang dikongkong oleh suatu akta yang menyempitkan ruang fikiran.

Namun begitu, mungkin dada mahasiswa kembali menyesak apabila pengumuman yang dibuat oleh Menteri Pengajian Tinggi bahawa pindaan tersebut hanyalah melibatkan mahasiswa yang sedang mengikuti ijazah sarjana (MA) dan Doktor Falsafah (Ph.D) sahaja. Manakala mahasiswa peringkat ijazah sarjana muda (BA) masih lagi terikat dan dikongkong. Walaupun begitu, sebarang kesalahan di bawah AUKU tidak lagi akan dibawa ke Mahkamah untuk perbicaraan. Tetapi cukup hanya sekadar perbicaran pada peringkat badan disiplin universiti sahaja.

Memang pindaan tersebut mempunya pro dan kontranya. Namun begitu sekiranya kita lihat secara keseluruhan AUKU masih lagi menyekat kebebasan mahasiswa selaku bakal pemimpin masa hadapan.


No comments: