Wednesday, August 27, 2008

Rang Undang-Undang Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2008


Sekarang Parlimen sedang membahaskan Rang Undang-Undang Identifikasi Asid Deoksiribonukleik (DNA) 2008 yang dibentangkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk bacaan kali ke 2.

Namun begitu, daripada hasil perbahasan para Ahli Yang Berhormat telah menunjukkan bahawa rang undang-undang tersebut mengandungi kecacatan yang banyak. Maka ada YB yang mencadangkan kepada Yang Dipertua Dewan supaya merujuk rang undang-undang tersebut dirujuk kepada Jawatankuasa Pilihan untuk diteliti.

No comments: