Monday, June 9, 2008

PETISYEN PILIHAN RAYA N.06 KUBU GAJAH



Hari ini Mahkamah menetapkan untuk pendengaran penghujahan semua pihak terhadap Notis Bantahan Awal (Primilinary Objection) yang telah difailkan oleh pihak BN (Raja Ahmad Zainuddin) dan SPR. Kes ini telah ditetapkan untuk dibicarakan dihadapan Hakim Dato Zakaria Sam di Mahkamah Tinggi Ipoh. Barisan peguam Pas diketuai oleh peguam Hanipa Maidin dibantu oleh Aminuddin Zulkipli, Fathi Mat Zin, Zulmi Sabri, Yusnita Yusoff, Hisham Fauzi, Hatman Abdullah dan Mohd. Abd. Rashid Yah.

Dalam penghujahan kepada Mahkamah, pihak peguam persekutuan yang mewakili responden kedua (Pengurus Pilihan Raya) dan SPR telah menyatakan bahawa pihak pempetisyen (PAS) tidak memplidkan dalam petisyen mengenai salah laku yang dilakukan oleh responden kedua dan ketiga yang bertentangan dan bersalahan dengan mana-mana akta atau kaedah-kaedah pilihan raya. Oleh itu, Mahkamah telah membenarkan bantahan awal pihak responden kedua dan ketiga dengan kos.

Manakala peguamcara responden pertama (Raja Ahmad Zainuddin) menghujahkan bahawa pihak pempetisyen sendiri perlu menyerahkan petisyen kepada pihak responden kerana pada pendapat mereka kaedah pilihan raya perlu ditafsirkan secara harfi. Mereka juga menghujahkan bahawa pihak pempetisnyen telah silap menggunakan cara serahan yang tidak dinyatakan dalam kaedah-kaedah pilihan raya.

Peguam Hanipa Maidin dalam menjawab penghujahan tersebut menyatakan bahawa tidak pernah menyatakan dalam mana-mana kaedah atau peraturan yang menyebut pempetisyen sendiri yang perlu menyerahkan petisyen pilihan raya kepada pihak responden. Beliau juga menambah tujuan kaedah pilihan raya menyatakan cara penyampaian adalah untuk memberikan notis pengetahuan kepada pihak responden sahaja bahawa satu petisyen pilihan raya telah difailkan terhadap mereka.

Mahkamah ditangguhkan sehingga esok hari untuk mendengar point bantahan awal yang ketiga.

No comments: